Elektrienergia ostmine 2020 aastaks.

07.11.2019

Lihthanke nimetusega „Elektrienergia ostmine 2020 aastaks" (lihthanke viitenumber 213030 riigihangete registris) hanketeade ja lihthanke dokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee
Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee (e-menetluses läbiviidav hange).