Elektrienergia ostmine 2019 aastaks.

09.11.2018

Lihthanke nimetusega „Elektrienergia ostmine 2019 aastaks" (lihthanke viitenumber 202488 riigihangete registris) hanketeade ja lihthanke dokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/
Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/
(e-menetluses läbiviidav hange).