Elektrienergia ostmine 2018 aastaks. Lihthanke viitenumber 192565 riigihangete registris.

20.11.2017

Lihthanke nimetusega „Elektrienergia ostmine 2018 aastaks" (lihthanke viitenumber 192565 riigihangete registris) hanketeade ja lihthanke dokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register (e-menetluses läbiviidav hange).