Sõru sadama puurkaevpumpla rekonstrueerimine. Lihthanke viitenumber 174427 riigihangete registris.

12.05.2016

Lihthanke nimetusega „Sõru sadama puurkaevpumpla rekonstrueerimine" (lihthanke viitenumber 174427 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register (e-menetluses läbiviidav hange).