Hooldetraktori ostmine koos lisaseadmetega I. Lihthanke viitenumber 150033 riigihangete registris.

03.03.2014

Lihthanke nimetusega „Hooldetraktori ostmine koos lisaseadmetega I" (lihthanke viitenumber 150033 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register (e-menetluses läbiviidav hange).