Naissaare sadamahoone ja generaatorihoone täiendavad ehitustööd. Lihthanke viitenumber 146279 riigihangete registris.

23.09.2013

Lihthanke nimetusega „Naissaare sadamahoone ja generaatorihoone täiendavad ehitustööd" (Lihthanke viitenumber 146279 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.