Investeerimislaenu võtmine

23.01.2013

Lihthanke nimetusega „Investeerimislaenu võtmine" (lihthanke viitenumber 140132 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register
Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.