Elektrienergia ostmine. Lihthanke viitenumber 138667 riigihangete registris.

19.11.2012

Lihthanke nimetusega „Elektrienergia ostmine" (lihthanke viitenumber 138667 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.