Naissaare sadama rekonstrueerimise I etapi I osa – välistrasside ehitustööd. Lihthanke viitenumber 136337 riigihangete registris.

10.08.2012

Lihthanke nimetusega „Naissaare sadama rekonstrueerimise I etapi I osa - välistrasside ehitustööd" (lihthanke viitenumber 136337 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.