Naissaare sadama rekonstrueerimise I etapi I osa - kaide ehitustööd

26.07.2012

Lihthanke nimetusega „Naissaare sadama rekonstrueerimise I etapi I osa - kaide ehitustööd" (lihthanke viitenumber 136059 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register
Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.