Elektrienergia ostmine 2021 aastaks.

20.11.2020

Lihthanke nimetusega „Elektrienergia ostmine 2021 aastaks" (lihthanke viitenumber 227337 riigihangete registris) riigihanke alusdokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee (e-menetluses läbiviidav hange).