Hanke
kirjeldus
Kutse
kuupäev
Pakkumiste esitamise
tähtaeg ja koht
Vastutaja
Vikati sadama kai rekonstrueerimine. Riigihanke viitenumber 211439 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
14.08.2019 10.09.2019
Riigihangete register
Arvi Nõmm
tel +372 522 7511
faks +372 45 30 146
e-post arvi.nomm[A]saarteliinid.ee