Hanke
kirjeldus
Kutse
kuupäev
Pakkumiste esitamise
tähtaeg ja koht
Vastutaja
Omanikujärelevalve teenuse osutamine Munalaiu sadama väikelaevasadama laiendamisel.
Vaata lähemalt
17.09.2018 25.09.2018
Riigihangete register
Arvi Nõmm
tel +372 522 7511
faks +372 45 30 149
e-post arvi.nomm[A]saarteliinid.ee
Triigi sadama väikelaevasadama rekonstrueerimine. Riigihanke viitenumber 197664 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
17.08.2018 14.09.2018
Riigihangete register
Vello Väli
tel +372 501 1830
faks +372 45 30 149
e-post vello.vali[A]saarteliinid.ee