Hanke
kirjeldus
Kutse
kuupäev
Pakkumiste esitamise
tähtaeg ja koht
Vastutaja
Triigi sadama teenindushoone ehitamine. Riigihanke viitenumber 202848 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
11.03.2019 08.04.2019
Riigihangete register
Vello Väli
tel +372 501 1830
faks +372 45 30 149
e-post vello.vali[A]saarteliinid.ee