Hanke
kirjeldus
Kutse
kuupäev
Pakkumiste esitamise
tähtaeg ja koht
Vastutaja
Sõru sadama kai nr 3 rekonstrueerimine ja pikendamine. Riigihanke viitenumber 233286 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
26.07.2021 23.08.2021
Riigihangete register
Jalmar Jõksi
tel +372 507 0708
e-post jalmar.joksi[A]saarteliinid.ee