Hanke
kirjeldus
Kutse
kuupäev
Pakkumiste esitamise
tähtaeg ja koht
Vastutaja
Munalaiu sadama väikelaevasadama laiendus. Riigihanke viitenumber 194027 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
03.05.2018 31.05.2018
Riigihangete register
Arvi Nõmm
tel +372 522 7511
faks +372 45 30 149
e-post arvi.nomm[A]saarteliinid.ee
Tõsteteenuste tellimine lastimis-lossimistöödel kaubaveo sadamates (Roomassaare, Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla) raamlepingu alusel 2019-2023. Riigihanke viitenumber 194469 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
09.04.2018 21.05.2018
Riigihangete register
Ants Tammleht
tel +372 504 7612
faks +372 45 30 149
e-post ants.tammleht[A]saarteliinid.ee
Teleskooplaaduri ostmine. Lihthanke viitenumber 195583 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
27.03.2018 10.04.2018
Riigihangete register
Renno Tammleht
tel +372 504 9935
e-post renno.tammleht[A]saarteliinid.ee