Hanke
kirjeldus
Kutse
kuupäev
Pakkumiste esitamise
tähtaeg ja koht
Vastutaja
AS Saarte Liinid sadamatesse mobiilsete reo- ja pilsiveepumpade ostmine.
Vaata lähemalt
11.12.2018 19.12.2018
AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 KURESSAARE
Peeter Oopkaup
tel + 372 503 5736
e-post peeter.oopkaup[A]saarteliinid.ee
Diislikütuse ostmine Kuivastu, Virtsu ja Sõru sadamahoonetele. Lihthanke viitenumber 202802 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
11.12.2018 19.12.2018
Riigihangete register
Jaanus Tamkivi
tel +372 511 5501
faks +372 45 30 149
e-post jaanus.tamkivi[A]saarteliinid.ee
Omanikujärelevalve teenuse osutamine Triigi sadama väikelaevasadama rekonstrueerimisel. Lihthanke viitenumber 202280 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
06.11.2018 14.11.2018
Riigihangete register
Vello Väli
tel +372 501 1830
faks +372 45 30 149
e-post vello.vali[A]saarteliinid.ee
Iseliikuva ja maismaal transporditava multifunktsionaalse ujuvsüvendaja soetamine. Riigihanke viitenumber 199845 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
18.10.2018 19.11.2018
Riigihangete register
Jaanus Tamkivi
tel +372 511 5501
faks +372 45 30 149
e-post jaanus.tamkivi[A]saarteliinid.ee