Hanke
kirjeldus
Kutse
kuupäev
Pakkumiste esitamise
tähtaeg ja koht
Vastutaja
Rohuküla sadamale reovee purgimis- ja äraveoteenuste tellimine raamlepingu alusel. Lihthanke viitenumber 191367 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
25.10.2017 06.11.2017
Riigihangete register
Merle Moring
tel +372 45 30 148
faks +372 45 30 149
e-post merle.moring[A]saarteliinid.ee