Hanke
kirjeldus
Kutse
kuupäev
Pakkumiste esitamise
tähtaeg ja koht
Vastutaja
Diislikütus Kuivastu, Virtsu ja Sõru sadamahoonetele. Lihthanke viitenumber 190209 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
29.08.2017 11.09.2017
Riigihangete register
Jaanus Tamkivi
tel +372 511 5501
faks +372 45 30 149
e-post jaanus[A]saarteliinid.ee