Hanke
kirjeldus
Kutse
kuupäev
Pakkumiste esitamise
tähtaeg ja koht
Vastutaja
Sviby sadama väikelaevasadama kai-kaitsemuuli rekonstrueerimine. Riigihanke viitenumber 207386 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
03.05.2019 03.06.2019
Riigihangete register
Arvi Nõmm
tel +372 522 7511
e-post arvi.nomm[A]saarteliinid.ee
Triigi sadama teenindushoone ehitamine. Riigihanke viitenumber 202848 riigihangete registris.
Vaata lähemalt
11.03.2019 08.04.2019
Riigihangete register
Vello Väli
tel +372 501 1830
faks +372 45 30 149
e-post vello.vali[A]saarteliinid.ee