Sviby sadama ajalugu

Sviby küla on mainitud juba ligi 700 aastat tagasi. Algselt oli praeguse sadama kohal küla kalasadam. Ühendus mandriga toimus teiste sadamate kaudu.

Kolmekümnendate aastate algul algatas Eesti Vabariik abitööde programmi, mille mõte oli anda riigi vahenditega tööd töötutele ja rajada eluliselt vajalikke objekte.
Nendest vahenditest ehitati 1933.aastal ka Sviby sadam. Sadamast oli ühendus Haapsalu linna, hiljem Rohuküla sadamasse.

Kuna sadama ja laevatee sügavus oli väike ning puudusid sobivad laevad ei olnud võimalik avada regulaarset laevaühendust. Kuuekümnendatel aastatel tehti süvendustöid.
Sadam kuulus peale Teist Maailmasõda Tallinna Merekaubasadamale.

Kaheksakümnendatel aastatel ehitati uus sadamakai ja sellega tekkisid võimalused parvlaevaühenduse loomiseks Vormsi saarega.

1994.aastal anti Sviby sadam EV Teede- ja Sideministeeriumipoolt moodustatud RAS Saarte Liinid haldamisele. Laevaühendust Rohuküla sadamaga teostab AS Saaremaa Laevakompanii.