Roomassare sadama ajalugu

 

Kuressaare linna piirkonnas arvatakse sadam olnud juba aastatuhande algusest, kuigi ta asukoht pole teada. Rootsi aja lõpuni paiknes sadam Abaja ja Veski tänavate piirkonnas, hiljem seati sildumiskoht sisse Toris.

Seoses linnas majanduselu elavnemise ja mudaravi arenguga tekkis vajadus uue sadama rajamiseks. Sobiv koht oli Kuressaarest 4 km lõunakagu suunas Roomassaare poolsaarel. Ehituseks eraldati Tsaari-Venemaa valitsuse poolt raha ja 1891.aastat võib lugeda ehituse alguseks. Kuna sadama ehituseks eraettevõtjat ei leidunud, jäi see töö riigi teha.

1894. aastal jõuti ehitustöödega lõpule. Sadama "lipulaevaks" oli põhiliselt Riia ja Kuressaare vahel kurseerinud aurulaev "Konstantin". Tulu andis linnale sadamasse minev maksustatav maantee. Huvitav on märkida, teest saadav sissetulek läks linnapea aastapalgaks.
1913.aastal süvendati sadamat. Suuremad tööd Roomassare sadama ehituseks ja korrastamiseks katkestas Esimene Maailmasõda.

Eesti Vabariigi ajal sadama käive suurenes, avati uued laevaliinid. Kahekümnendatel aastatel tekkis vajadus kaitsemuuli järele, lahtisesse merre ehitatuna ei pakkunud sadam kaitset ja põhjustas sadamasildadel purustusi.
Suviti moodustasid suure osa sadama kasutajatest suvitajad, kes tulid liinilaevadega Kuressaarde. Raske on ette kujutada tolleaegset suvituselu ja sadamat ilma kitsarööpmelise raudteeta ja sellel sõitva rongita – "suslata".

1938.aastal algas sadamasilla remont, elektrivalgustust ei jõutud sadamasse sisse tuua.
Sõja puhkedes võeti sadam sõjaväe käsutusse. Sadamarajatised sai pommitamise läbi kannatada. 1945.aastal läks sadam Balti sõjalaevastiku käsutusse ja ehitustöödega hakkas tegelema Mereväe Ehitusvalitsus.
1951.aastal sai sadam esimese 10-tonnise tõstejõuga kraana. 60-ndatel ja 70-ndatel aastatel oli sadama areng tagasihoidlik, kuid need kaks aastakümmet olid kõigest hoolimata tõsised tööaastad, mil käive ulatus 70-80 tonnini. Sel ajal tehti suuri plaane, kuid realiseeriti ainult kaheksakümnendatel aastatel naftakai ehitus.

Roomassaare sadama saja-aastases ajaloos on kõige muudatusterikkamad aastad algasid alates Eesti taasiseseisvumisest s.o. 1991.aastast. Tänu riigiettevõtte Tallinna Sadam finantseerimisele valmis jahisadam ja kaubasadama rekonstrueerimise I etapp.
1994.aastal anti Roomassaare sadam EV Teede- ja Sideministeeriumi poolt moodustatud RAS Saarte Liinid haldamisele.
Selle aja jooksul on sadamas ehitatud uued kaubakaid, laiendatud sadama maa-ala mere arvelt kaupade ladustamiseks, jahisadamasse on ehitatud sadamakohvik ja ellinguhoone, 2001.a. kevadel valmib uus jahisadama hoone.

AS-le Saarte Liinid kuuluva Roomassaare sadama põhiülesanne on töödelda kaubalaevu, kuid selle kõrval on jahisadam kujunenud Eesti üheks külastatavamaks jahisadamaks. Alates 1998. aastast on Roomassaare sadam tunnistatud Sinilipu vääriliseks, mis sümboliseerib sadama keskkonnasõbralikkust. Roomassaare jahisadam tunnistati oma arengu, purjetajasõbralikkuse ja teeninduskvaliteedi eest Aasta Väikesadamaks 2000.

 

 

Ajaloolised fotod Roomassaare sadamast