Heltermaa sadama ajalugu

Heltermaa sadam asub Hiiumaal, Pühalepa vallas 25 km kaugusel Kärdlast.

Heltermecky on talukohana mainitud juba 1620.aastal. Talvel oli sellest rannast kõige lühem jäätee mandrile. Suvel, kevadel ja sügisel peeti ühendust mandriga purjepaatidega.

XIX sajandi algul panid regulaarsele postiühendusele aluse Hiiu saare mõisnikud eesotsas Ungern-Sternbergiga. Postiveoks kasutati erilisi postiveo purjepaate nn. postiluupe. See oli suur ühemastiline 20 jalga pikk tekita purjepaat ja meeskond koosnes 2-3 mehest.

Heltermaa sadam ehitati 19.sajandi II poolel (1860.a.). Sadama lasksid ehitada kohalikud mõisnikud.
Esialgne sadamakai oli palk- ja kiviehitis. Aegade jooksul laiendati silla kiviosa ja alles 1959. aastal ehitati esimene ramp laeva vöörist mahatuleku võimaldamiseks.
Tsaariajal viidi läbi esimesed süvendustööd Heltermaa-Rohuküla liinil.

Nõukogude okupatsioonist alates kuulus sadam NSVL Merelaevanduse Tallinna Merekaubasadamale. 1991.aastast kuulus Heltermaa sadam Eesti Merelaevandusele.
1993.aastal alustas riigiettevõte Tallinna Sadam Heltermaale uue sadamaterminali ehitust.

1994.aastal anti Heltermaa sadam EV Teede- ja Sideministeeriumi poolt moodustatud RAS Saarte Liinid omandisse.
Läbi konkursi sai 10 aastaks praamiliinide rentijaks Saaremaa Laevakompanii. Heltermaal avati Saaremaa Laevakompanii Põhja Liinide kontor.

12.detsembril 1996.a. toimus uue sadamahoone avamine, mis muutis reisijate teenindamise ja sadama töötingimused kaasaegseks. Hoones asuvad hotell koos konverentsisaaliga, saun, baar koos köögiga, side-, tolli- ja piirivalveruumid, ruumid arstipunktile ja politseile.
1997.aasta lõpus müüdi läbi riigihanke konkursi hiidlasi vedavad parvlaevad AS Saaremaa Laevakompaniile.

1998.aastal algas sadamas uue kai ehitus. Sama aasta 1.detsembril võttis sadam vastu uue põlvkonna parvlaeva "Ofelia". Suvel süvendati ka Heltermaa-Rohuküla laevateed.

1999 aastal sai sadam uue valgustuse, kaasaja nõuetele vastava sadevete kogumise- ja puhastuse süsteemi. Kaid varustati laevadele elektri ja joogivee andmise võimalustega. Sadama territoorium sai uue asfaltbetoonkatte ja uue liikluskorralduse.
Samal aastal valmis jahisadam, mis on heaks peatuskohaks Eesti väinades seilavatele jahtidele.