AS Saarte Liinid

Vaade Roomassaare sadamaleAS Saarte Liinid on eraõiguslik äriühing, mille aktsiad kuuluvad 100% Eesti riigile. Ettevõte tegutseb alates 1. oktoobrist 1994.a.

 

AS Saarte Liinid põhiülesanne on regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine.

 

Eelkõige tähendab see parvlaevaühenduse kindlustamist mandri ja asustatud saarte vahel. AS Saarte Liinid eesmärgiks on laevade, reisijate, sõidukite ning kauba liikumise kvaliteetne korraldamine ettevõtte poolt hallatavates sadamates.

 

Koduleheküljel on ülevaade AS Saarte Liinid struktuurist ja ettevõtte poolt pakutavatest teenustest.


AS Saarte Liinid koosseisus on kaheksateist sadamat seitsmes Eesti maakonnas: Kuivastu, Virtsu, Heltermaa, Rohuküla, Sviby, Sõru, Triigi, Kihnu, Munalaid, Manilaid, Roomassaare, Ringsu, Abruka, Piirissaare, Laaksaare, Naissaare, Papissaare ja Vikati.

 

  • Parvlaevu teenindavad neist kaksteist: Kuivastu, Virtsu, Heltermaa, Rohuküla, Sviby, Sõru, Triigi, Kihnu, Munalaid, Manilaid, Piirissaare ja Laaksaare
  • Väiksemaid liinilaevu, mis tagavad väikesaarte elanikele ühenduse suuremate saarte ja mandriga, teenindavad Roomassaare, Ringsu, Abruka, Naissaare, Papissaare ja Vikati sadamad.
  • Kaubalaevu teenindavad põhiliselt Roomassaare, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamad.
  • Jaht- ja väikelaevade sadamad on välja ehitatud Roomassaare, Ruhnu, Kuivastu, Heltermaa, Kihnu, Virtsu, Triigi, Munalaiu ja Sviby sadamates. Lähitulevikus rekonstrueeritakse jahtlaevade kaid Kuivastu, Rohuküla, Heltermaa ja Abruka sadamates.
  • Lisaks loetletud laevaliikidele on AS Saarte Liinid valmis kõigi mereliste aluste teenindamiseks, millele konkreetse sadama tehnilised andmed sobivad. Vastu võetakse kruiisi- ja reisilaevu, uurimislaevu, samuti piirivalve- ja sõjalaevu.
  • AS Saarte Liinid koosseisu kuulub ka mobiilne ujuvsüvendaja Watermaster, mis lisaks oma sadamate korrashoiule teostab ka teenustöid mujal Eestis.

AS Saarte Liinid peakontor asub Kuressaares. Peakontoris toimub ettevõtte üldjuhtimine, korraldatakse sadamate ühist majandustegevust, kavandatakse ning juhitakse sadamate ehitustegevust.

 

AS Saarte Liinid igapäevast majandustegevust juhib kaheliikmeline juhatus. Ettevõtte strateegilise juhtimisega tegeleb kuueliikmeline nõukogu.

 

Loodame, et Eestisse merd mööda tulijad saavad meie koduleheküljelt turvaliseks liiklemiseks vajaliku info.

 

Tere tulemast meie sadamatesse!