EL Regionaalarengufond

EL REGIONAALARENGUFONDRegionaalarengu fond rahastab:


Piirissaare - Laaksaare sadamate rekonstrueerimine perioodil 01.06.2008 - 31.01.2010 projekti kogumaksumusega 33,000 milj. krooni, sellest maksimaalne toetus 28,050 milj. krooni.

Munalaid-Manilaid ja Kihnu sadamate rekonstrueerimine perioodil l pa 2010 - ll pa 2011 eeldatava projekti kogumaksumusega 28,000 milj. krooni, sellest maksimaalne toetus 23,800 milj. krooni.

Struktuurfondide rahastamisreeglite kohaselt ei kuulu projektide rahastatavate tegevuste hulka projektide koostamine, projekti ettevalmistusega seotud uuringud ja mõõdistused. Need tegevused tuleb enne projektide rakendumist ja tasutakse AS Saarte Liinid omavahenditest. Need kulutused muudavad projektide kogumaksumused suuremaks.


Ühtekuuluvusfondi ja regionaalarengufondi kohta saab lisaks infot vaadata Euroopa Liidu struktuurfondide kodulehelt www.struktuurfondid.ee.


Projektid: