Sviby väikelaevasadama kai-kaitsemuul

Projekti nimi: Sviby väikelaevasadama kai-kaitsemuul

Toetuse summa: 200 000 eur

Lühikirjeldus: Sviby väikelaevasadama kai-kaitsemuuli abil sadama kaitsmine lõunatuulte ja lainetuse eest, täiendavate väikelaevade kaikohtade rajamine sadamasse.

 

Projekti eesmärgid:

 

 • Sviby väikelaevasadama kai-kaitsemuuli ja vajaliku infrastruktuuri rajamine
 • Väikelaevaga reisijatele Vormsi saarele ligipääsetavuse parandamine
 • Turvaliste peatumistingimuste loomine Sviby väikelaevasadamas 
 • Vormsi saare elanike ja kinnistu omanikest väikelaevaomanike turvalisuse tagamine saare ainsas sadamas. 

 

Projekti tulemused:

 

 • Rajatud on Sviby väikelaevasadama kai-kaitsemuul ja vajalik infrastruktuur
 • Sviby väikelaevasadam on alustele ohutu, sadam on kaitstud lõunatuulte eest. 
 • Loodud on eeldused külastajate arvu kasvuks, kuna sadam on turvaline ning sinna saab rajada täiendava süvendamise järgselt lisakaikohti. 
 • Paranevad tingimused kohalikele elanikele väikelaevade hoidmiseks Sviby sadamas. 

 

Saarte Liinid ülesandeks on regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine, eelkõige liinilaevaühenduste pidamise võimaluste kindlustamine mandri ja asustatud saarte vahel. Väikelaevasadamad asuvad sadamates, kus pakutakse liinilaevaühendust.

 

 


Triigi väikelaevasadama rekonstrueerimine

Projekti nimi: Triigi väikelaevasadama rekonstrueerimine

Toetuse summa: 200 000 €

Lühikirjeldus: Triigi väikelaevasadamas demonteerida kaks olemasolevat halvas seisukorras amortiseerinud väikelaevakaid, rajada uus slipp (veeskamise tee), slipi ja lõunamuuli vaheline vertikaalsein, nõlvakindlustus muuli akvatooriumipoolsele osale, täiteala (manööverdusala) koos merepoolse kaldakindlustusega, kaks 36 meetri pikkust ujuvkaid ning teostada akvatooriumi süvendustööd.

 

Projekti eesmärgid:

 

 • Rekonstrueerida Triigi väikelaevade sadam eesmärgiga suurendada väikelaevade omanike soovi reisimiseks Saaremaale
 • Luua laevaomanikele mugavad tingimused ja mitmekesised teenused, et pikendada nende viibimist Saaremaal
 • Tagada Triigi sadama konkurentsivõime ja rahvusvaheline atraktiivsus turismisihtkohana

 

Projekti tulemused:

 

 • Rekonstrueeritud Triigi väikelaevade sadam
 • Triigi väikelaevasadama akvatoorium on süvendatud
 • Rajatud on killustikkattega ala ja ehitatud on slipp
 • Paigaldatud on 2 ujuvkaid ja loodud kaikohad: 24 alusele pikkusega 20 jalga, 8 alusele pikkusega 30 jalga ja 8 alusele pikkusega 40 jalga
 • Rekonstrueeritud on vee ja elektri välisvõrgud ja paigaldatud on videovalve
 • Sadam pakub atraktiivseid (erinevad meelelahutusüritused Triigi Filharmoonia laval) ja mitmekülgseid teenuseid (toitlustus, suveniirid, lõkkekoht, paadi-, jalgratta, rolleri laenutus jt) sadamat külastavatele turistidele.

 

Saarte Liinid ülesandeks on regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine, eelkõige liinilaevaühenduste pidamise võimaluste kindlustamine mandri ja asustatud saarte vahel. Väikelaevasadamad asuvad sadamates, kus pakutakse liinilaevaühendust.