Eesti - Läti programm

EESTI – LÄTI PROGRAMMRegionaalarengu fondi Eesti-Läti programm rahastab:

BayLink / Balti väikesadamate võrgustik perioodil 01.01.2010 - 30.12.2010 projekti kogumaksumusega 1 857 080 eurot, sellest maksimaalne toetus 1 360 805 eurot


Eesti-Läti Programmi kohta saab lisaks infot programmi kodulehelt www.estlat.eu.


BayLink - Balti väikesadamate võrgustik


Tegemist on esimese projektiga, mille eesmärgiks on Eesti ja Läti regionaalsete sadamate vahelise liikluse taastamine ja arendamine. Projektis osalevad Mērsragsi sadam Lätis, Ringsu Ruhnu saarel ja Roomasaare sadam saaremal. Projekti eesmärgiks on sadamate tehniline parendamine selleks, et tagada väikelaevade kaasaegne ja turvaline ühendus tulevikus nimetatud sadamate vahel. Mērsragsi, Ringsu ja Roomasaare sadamad paiknevad samas regioonis ning väikelaevaliikluse ja reisijateveo aja - ja kuluefektiivne arendamine on kindlasti perspektiivikas.


Projekti käigus teostati sadamates süvendustöid, rekonstrueeriti kaisid ja tehti muid vajalike parendusi. Mērsragsi sadamas ehitati sadamasild reisilaevadel, paigaldati ujuvkaid ning ehitati juurdepääsuteed ja parkimiskohad reisijatele. See on juba võimaldanud alustada väikelaevade ja jahtide teenindamist kaasaegsetele tingimustele vastavalt . Roomassaare sadamas rekonstrueeriti reisijate teenindamiseks vajalik kaile koos kai pinna ja vihmavee äravoolusüsteemiga, Ringsu sadamas teostati süvendustööd suurema süvisega väikelaevade ohutu vastuvõtmise tagamiseks.


Uute Läti ja Eesti vaheliste mereühenduste võimaluste tutvustamiseks, on partneritel poolt korraldatud kaks regatti Mersragsi, Ringsu ja Roomassaare sadamates kokku paarisaja osalejaga mõlemast riigist.


Projektid: