EL toetatud projektid

2007-2013.a. transpordi investeeringute kava kohaselt eraldatakse AS Saarte Liinid sadamate rekonstrueerimiseks Euroopa Liidu Struktuurfondide toetust kokku 34 miljonit eurot (532 miljonit krooni).

Struktuurfondide rahastamisreeglite kohaselt ei kuulu projektide rahastatavate tegevuste hulka projektide koostamine, projekti ettevalmistusega seotud uuringud ja mõõdistused. Need tegevused tuleb enne projektide rakendumist ja tasutakse AS Saarte Liinid omavahenditest. Need kulutused muudavad projektide kogumaksumused suuremaks.

Ühtekuuluvusfondi ja regionaalarengufondi kohta saab lisaks infot vaadata Euroopa Liidu struktuurfondide kodulehelt www.struktuurfondid.ee.

 

EL ÜHTEKUULUVUSFOND

EL REGIONAALARENGUFOND

EESTI – LÄTI PROGRAMM